opleiding

Opleiding boeddhistisch levensbegeleider

Inhoudsopgave

 

Inleiding

Inhoud

Voorwaarden deelname

Doelgroep

Praktisch

Aanmelden

 

Inleiding:

Door Bert Jonkers:

We zouden dankbaar kunnen zijn voor al onze (materiële en intellectuele) verworvenheden, maar voelen vaak een innerlijk gemis. Waar we voor veel dingen een wetenschappelijke verklaring hebben, voelen we een steeds groter wordende behoefte aan spirituele ontplooiing. Het materialisme staat in deze tijd onder grote druk. We gaan steeds meer begrijpen dat we de wereld uitputten en dat geld en bezit niet gelukkig maakt. In een zoektocht naar zingeving en geluk vinden steeds meer mensen ondersteuning in het boeddhisme.

De boeddhistische leer, ook wel het boeddhistische pad genoemd, geeft ons hiervoor niet alleen theoretische, maar vooral praktische ondersteuning voor het dagelijkse leven. Eén van de belangrijke kenmerken van deze ondersteuning is dat we ons voor ons spiritueel welbevinden niet afhankelijk maken van iets of iemand buiten ons, maar hier geheel zelf verantwoordelijk voor zijn.

Gebaseerd op deze eeuwenlange traditie, zijn we dankbaar om de opleiding tot boeddhistisch hulpverlener te kunnen aanbieden.

^Boven

Inhoud opleiding tot boeddhistisch hulpverlener:

Hier lijkt sprake te zijn van een aantal tegenstellingen.

Bij “opleiding” wordt in onze westerse maatschappij meestal gedacht aan een officieel erkende opleiding waar je later een goede baan, status en geld mee kunt verwerven. Een boeddhist richt zich voornamelijk op spiritualiteit. Dat wil niet zeggen dat je je moet onttrekken van een baan en andere maatschappelijke verplichtingen. Het is alleen niet je hoogste prioriteit. Als boeddhist ben je je bewust van de onderlinge samenhang van alles en iedereen en richt je je niet zozeer meer op dingen “buiten” je, maar is je oriëntatie op spirituele ontwikkeling (binnen je) gericht.

Een andere ogenschijnlijke tegenstelling is die van “boeddhistisch hulpverlener”. Het woord “hulpverlener” wordt meestal ingevuld met de betekenis van “dienstverlener”. Een boeddhist (vanuit de Tibetaanse stroming) heeft zich ten doel gesteld leven in elke vorm te koesteren en tot bloei te laten komen. Hier biedt hij of zij hulp bij. Dat kan iets heel anders zijn dan wat de ander denkt nodig te hebben. Het gaat hier om het spirituele, lange termijn belang van de ander.

Laten we stil staan bij het woord “denken”. Wij denken heel wat af, dat begint al op het basisonderwijs: “wat denk jij?” of “denk nou eens na”. Descartes had het in 1637 over; “ik denk dus ik besta”. Een boeddhist zegt het eerder andersom: als je denkt besta je niet. Voor een boeddhist bestaat het leven in het hier en nu en staat bewust zijn van wat er “nu” is centraal. Denken is zeker handig, maar het veelvuldige denken zoals we dit in het westen gecultiveerd hebben houdt je in zijn greep en kan veel lijden veroorzaken.  

Zo komen we op de 4 edele waarheden (die boeddha 2600 jaar geleden heeft uitgelegd):

Er is veel lijden in je leven

Dit lijden heeft een oorzaak

Je kunt er iets aan doen

Er is een methode die je hiervoor kunt volgen

Nu komen we op een belangrijk verschil, namelijk het verschil tussen “pijn” en “lijden”. Pijn zal altijd komen en gaan in je leven, dat is nu eenmaal inherent aan leven. Lijden niet. Lijden wordt, onbedoeld, gecreëerd door ons eigen denken. In plaats van de pijn te durven voelen als het zich aandiend gaan we er over nadenken en verandert het in lijden. Zo wordt pijn vaak weggedrukt, verergert en chronisch. Hier gaat heel veel levensenergie in zitten. Voor je het weet zit je gevangen in patronen en gewoontes, destructie, boosheid, teleurstelling, angst, onzekerheid, neuroses en durf je nauwelijks meer te leven.

Zo komen we op nog een intrinsieke tegenstelling die in de naam van de opleiding verborgen zit. Eigen-wijsheid versus opleiding. Een opleiding suggereert dat je een bepaalde lesinhoud en structuur gaat volgen, waarbij je het goed of fout kunt doen en je, afhankelijk van je prestaties en inzet uiteindelijk klaar bent of niet.

Laten we je uit de droom helpen; als je aan het pad van zelfontwikkeling begint ben je nooit “klaar”. Dit is het pad van zelfkennis en zelfverwezenlijking. Zelfs op je sterfbed (of erna) kan er ruimte zijn voor verdere ontwikkeling in deze. De boeddha zei: “neem niets klakkeloos van mij aan, maar onderzoek alles”. In deze opleiding zul je methoden en begeleiding aangereikt krijgen om je-zelf te kunnen ont-plooien, te ont-dekken en tot bloei te laten komen.

We willen je graag een andere weg wijzen. Uit de dualiteit en gevangenis van “goed” en “fout”:

 “heb ik het alweer verkeerd gedaan…”, “deze keer moet ik het goed doen…”, “wat ben ik toch een sufferd…”.

Zo denken maakt dat je jezelf veroordeelt en afkeurt. Dit zijn gedachtenconstructen (ego), waardoor je juist in de knel komt. De weg hieruit is jezelf accepteren en niet meer veroordelen. Jezelf leren kennen en waarderen. Als je werkelijk iets stoms hebt gedaan, maak je dit goed en ga je weer verder (met leven in het hier en nu). Ieder mens heeft van nature goede bedoelingen (ondanks alles) en heeft een boeddhanatuur, een innerlijke goedheid. In je leven staat niets vast, maar is alles veranderlijk. Het gaat erom deze veranderlijkheid te leren accepteren. Zekerheden zijn slechts bedenksels/gedachtenconstructen.

Ondertussen is vast de vraag al bij je opgekomen, of je een boeddhist moet “worden” als je deze opleiding volgt. Het antwoord is simpel: “Nee”.

Als je een westerse opleiding hebt afgerond ben je iets geworden (meestal een beroep) en heb je gepresteerd om dit te bereiken. Bij de boeddhistische opleiding hoef je dus geen boeddhist te worden, wat we je aanreiken zijn de, in eeuwen opgebouwde, wijsheden en leer-ervaringen uit het boeddhisme; de boeddhistische psychologie. Het boeddhisme is geen godsdienst (ondanks dat het als wereldreligie wordt gezien) en het geloof in bepaalde waarheden of dogma’s staat niet centraal.  Ook hoef je niet te presteren. Een dogma, geloof of prestatie leveren gaat over iets buiten jezelf: een doel/streven in de toekomst, iets dat “daar” is. Het boeddhisme gaat juist over “hier”. Je eigen bereik leren kennen (wat vaak kleiner is dan we willen denken) en daar iets positiefs van maken. Dit is een andere oriëntatie, een transitie van je hoofd naar je hart.

Ondanks dat je geen prestaties hoeft te leveren voor een ander, is deze transitie geen sinecure. We hebben meestal geleerd om geluk te moeten verwerven door aandacht, status, goederen en geld te verkrijgen (van een ander). Ons eigenbelang staat voorop, die desnoods afgedwongen wordt ten koste van alles. Ongeacht je zogenaamde succes of mislukken hierin, ervaar je een dieper gevoel van gemis. Een andere auto, een nieuwe computer, partner of baan geven je wel een kort gevoel van geluk, maar dit geluk is niet duurzaam en al snel is er weer iets nieuws nodig.

De boeddha is heel duidelijk in deze: het ware geluk zit niet in de tijdelijke bevrediging van onze behoeftes. Dat is een eindeloos najagen van geluksmomenten.

Duurzaam geluk gaat niet over je leven overhoopgooien. Het gaat erom dat je leert dankbaar te zijn voor wat je hebt en wat er is, in het hier en nu. Niet alleen materieel maar ook immaterieel.

Het gaat erom dat je ontdekt dat geven, niet willen krijgen, gelukkig maakt. Je levenshouding verandert (steeds meer) van egoïstisch naar altruïstisch.

Centraal in de methode staat meditatie. Daar wordt vaak tegen opgezien of iets mythisch van gemaakt. We leren je graag de eenvoudige grondbeginselen en welke waarde meditatie voor je kan hebben in je dagelijkse leven.

Een laatste verduidelijking is op zijn plaats. In de boeddhistische hulpverlening wordt niet behandeld. De ander wordt niet gezien als iemand die heel anders in elkaar steekt dan jij. In het hier en nu moment vallen hulpverlener en hulpvrager samen, maken ze werkelijk contact. Er ontstaat veel meer een spirituele vriendschap dan een afhankelijkheidsrelatie. Er is geen ongelijkwaardigheid; we zijn alle twee op pad en in beoefening. Dit maakt dat de hulpverlener zich niet beter voor hoeft te doen en de hulpvrager zich niet afhankelijk van de ander hoeft te maken. Het verschil dat er is zit in het meer of minder ervaring hebben op dit pad van bewustzijn. Daarom kan je de ander de weg wijzen.

Mogelijk klinkt het nu dat de boeddhistische psychologie wezenlijk verschilt van de westerse methoden en kennis. Dat doet het ook, maar op een complementerende wijze. Het boeddhisme heeft een rijke traditie waar eenieder uit mag putten. Ongeacht geloof of levensvisie.

^Boven

Voorwaarden deelname:

Er zijn voorwaarden voor deelname aan de opleiding tot boeddhistisch hulpverlener:

  • Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat de deelnemer bereid is een meditatie discipline te ontwikkelen. Dit houdt in dat de deelnemer dagelijks minimaal 10 minuten mediteert. Deze meditatie wordt tijdens de opleiding ondersteund met praktische en inhoudelijke aanwijzingen.
  • De opleiding biedt een theoretisch kader en praktische aanwijzingen. Van de deelnemers wordt verwacht dat hij/zij deze aanwijzingen in praktijk brengt. Ook deze praktijk wordt geëvalueerd en ondersteunt.

^Boven

Doelgroep:

Voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot het boeddhisme en het leven (en werken) vanuit dit gedachtegoed. De opleiding is een waardevolle mogelijkheid om tot diepe persoonlijke ontwikkeling te komen en jezelf spiritueel te ontwikkelen. Ook kan de opleiding een verdieping geven in het werk van mensen die beroepsmatig omgaan met anderen of bij het opzetten van een eigen begeleidingspraktijk.

^Boven

Praktisch:

De opleiding is ingedeeld in fasen van een jaar. Als deelnemer schrijf je je per jaar in.

De praktijk houdt in:
* het beoefenen van meditatie,
* het oefenen van hulpverleningsgesprekken/contact maken,
* verdieping van zelfkennis door het evalueren van eigen ervaringen,
* begeleiding bij het implementeren van het geleerde in je dagelijkse leven

In de geboden theorie komt onder andere aan bod:
* meditatie instructie,
* contemplatieve psychologie, zoals projectie, introjectie, overdracht en tegenoverdracht,
* het levensverhaal van de boeddha en de betekenis hiervan voor je huidige leven,
* de vier edele waarheden en het achtvoudig pad,
* karma; oorzaak en gevolg en het transformeren van negatief karma naar positief karma

De opleiding vindt plaats in Edanz, centrum voor bewustwording & ontwikkeling. Het adres is: van Oldenbarneveltlaan 6, Groningen.

Elke bijeenkomst is op de vrijdag van 14:30 tot 20:30, inclusief een uur pauze. 

Start opleiding in 2020:

21 februari

6 maart 

20 maart 

3 april

1 mei 

15 mei

12 juni

Mogelijkheid tot deelname stilte retraite in Portugal

18 september

2 oktober

30 oktober

13 november

Kosten opleiding:  € 895,=

De opleiding vind doorgang bij minimaal 6 aanmeldingen.

Opgave kan via het opgaveformulier dat je onderaan deze pagina vindt.

 

Hiernaast is er de mogelijkheid om in de zomer deel te nemen aan de retraite in Portugal. Daarbij is er de mogelijkheid om op het retraiteterrein te verblijven (beperkt aantal plekken) en mee te doen met de meditaties en dagorde en op dat moment aangeboden activiteiten. Zoals begeleidingsgesprekken, Dharmales, workshops, gebruik van de maaltijden, enzovoort. Voor meer informatie, zoals de kosten of reserveren kun je contact opnemen met ons of  www.brisesuave.com

^Boven

Aanmelden


Opgave voor de opleiding Boeddhistisch hulpverlener

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je telefoonnummer (verplicht)

Betaling per jaarBetaling in termijnen

Vragen of opmerkingen