Opleiding boeddhistisch levensbegeleider

Inhoudsopgave

Inleiding

Doelgroep

Inhoud

Noten

Praktisch

Aanmelden

 

Inleiding

We zouden dankbaar kunnen zijn voor al onze (materiële en intellectuele) verworvenheden, maar voelen vaak een innerlijk gemis. Waar we voor veel dingen een wetenschappelijke verklaring hebben, voelen we een steeds groter wordende behoefte aan spirituele ontplooiing. Het materialisme staat in deze tijd onder grote druk. We gaan steeds meer begrijpen dat we de wereld uitputten en dat geld en bezit niet gelukkig maakt. In een zoektocht naar zingeving en geluk vinden steeds meer mensen ondersteuning in het boeddhisme.

De boeddhistische leer, ook wel het boeddhistische pad genoemd, geeft ons hiervoor niet alleen theoretische, maar vooral praktische ondersteuning voor het dagelijkse leven. Eén van de belangrijke kenmerken van deze ondersteuning is dat we ons voor ons spiritueel welbevinden niet afhankelijk maken van iets of iemand buiten ons, maar hier geheel zelf verantwoordelijk voor zijn.

Gebaseerd op deze eeuwenlange traditie, zijn we dankbaar om de opleiding tot boeddhistisch hulpverlener te kunnen aanbieden.

^Boven

Doelgroep

Voor een ieder die zich voelt aangetrokken tot het boeddhisme en het leven (en werken) vanuit dit gedachtengoed. De opleiding is een waardevolle mogelijkheid om tot diepe persoonlijke ontwikkeling te komen. Maar is er vooral ook op gericht dat je deze zelfkennis aanwendt tot het welzijn van anderen.  Uiteindelijk zal dat je werkelijk geluk brengen. Zo kan deze opleiding een verdieping geven in het werk van mensen die beroepsmatig omgaan met mensen, denk aan medewerkers in de zorg, onderwijs of penitiare inrichtingen, of bij een eigen begeleidingspraktijk. Maar kun je hier ook voor kiezen omdat je je graag spiritueel wilt verdiepen en jezelf beter wilt leren kennen.

^Boven

Inhoud

De opleiding is ingedeeld in vier fasen van een jaar. Als deelnemer kies je per jaar of je wel of niet mee wilt doen. Je kunt dit zien als een vierjarige opleiding tot boeddhistisch hulpverlener, maar ook als een jaarcursus die dient ter ondersteuning van je dagelijks leven en/of je professionele praktijk. Het is raadzaam om de fasen in chronologische volgorde te volgen.

Tijdens alle fasen zullen we ons zowel theoretisch als praktisch oriënteren en maken we tijd voor ervaringen en vragen van deelnemers.

De praktijk zal het beoefenen van enkele meditatievormen inhouden. Om te beginnen zullen we tot rust komen (Samatha). Hierna zullen we leren hoe we onze geest kunnen leren kennen (Vipassana). Zo hoeven we niet meer meegesleept te worden door gedachten. We kunnen leren in het hier en nu te zijn en aandachtig te leven.  We zullen oefenen met begeleidingsvormen. Centraal staat een persoonlijke transitie naar een (bewuste en zingevende) boeddhistische levenswijze waar de hulpverlening uit voortvloeit. Alle ondersteuning die je als boeddhistisch hulpverlener gaat geven aan een ander is hier op gebaseerd.

Tijdens de eerste fase beginnen we met de meditatie instructie en de ervaringen van de deelnemers in deze.  Tevens oriënteren we ons in de contemplatieve psychologie (zelfkennis). Denk bijvoorbeeld aan projectie, introjectie, overdracht en tegenoverdracht. Gaandeweg gaan we begrijpen wat het betekent om in het hier en nu te zijn.

Tijdens de tweede fase zullen we verder kennismaken met het boeddhisme. Uit het leven van de boeddha  zal te zien zijn dat hij een gewoon mens was zoals wij, met dezelfde behoeften en gevoelens. Zijn levensverhaal laat zien dat het mogelijk is om werkelijk gelukkig te zijn, dat wil zeggen ons te bevrijden uit lijden.

Tijdens de derde fase gaan we dieper in op de vier edele waarheden, de grondslag van de boeddhistische leer. We zullen begrijpen en ervaren dat er lijden (dukha) is en hoe dit lijden is ontstaan (samudaya), dat we dit lijden kunnen opheffen (nirodha), en hoe we dit lijden kunnen opheffen. We kunnen ons bevrijden uit onze onwetendheid (avidya).

Tijdens de vierde fase besteden we aandacht aan het begrip Karma ( kamma) de wet van oorzaak en gevolg. Iedere daad (karma) verwekt onder bepaalde omstandigheden een vrucht (phala); als deze rijp is valt hij op de verantwoordelijke persoon. Positief karma brengt positieve vruchten voort en negatief karma negatieve vruchten. We leren negatief karma te herkennen en te transformeren naar positief karma.

^Boven

Noten:

Religie

Boeddhisme is geen religie waarin het geloof in bepaalde waarheden of dogma’s centraal staat. In het boeddhisme staat niets vast, maar is alles veranderlijk. Het gaat erom deze veranderlijkheid te leren accepteren. Zekerheden zijn slechts bedenksels/gedachtenconstructen.

Transitie

Het gaat er niet om dat je je hele leven overhoop gooit. Integendeel! Het gaat erom dat je leert dankbaar te zijn voor wat je hebt. Niet alleen materieel maar ook immaterieel. Het gaat erom dat je ontdekt dat geven gelukkig maakt. Je levenshouding verandert (steeds meer) van egoïstisch naar altruïstisch.

Boeddhistische hulpverlening

In de boeddhistische hulpverlening wordt niet behandeld. De ander wordt niet gezien als iemand anders. In het hier en nu moment zijn de verlener en hulpvrager samen een manifestatie van de omstandigheden. Er ontstaat veel meer een spirituele vriendschap dan een afhankelijkheidsrelatie. Hulpverlening ligt in het verlengde van een boeddhistische leefwijze en oefenwijze waarin de vraag: “Hoe breng ik de ander tot bloei?” een belangrijke rol speelt.

Voorwaarden deelname:

  • Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat de deelnemer bereid is een meditatie discipline te ontwikkelen. Dit houdt in dat de deelnemer dagelijks 20 tot 45 minuten mediteert. Deze meditatie wordt tijdens de opleiding ondersteund met praktische en inhoudelijke aanwijzingen.
  • De opleiding biedt een theoretisch kader en praktische aanwijzingen. Van de deelnemers wordt verwacht dat hij/zij deze aanwijzingen in praktijk brengt. Ook deze praktijk wordt geëvalueerd en ondersteunt.

^Boven

Praktisch:

De opleiding vindt eens in de twee weken plaats in Edanz, centrum voor bewustwording & ontwikkeling. Het adres is: van Oldenbarneveltlaan 6, Groningen.

Elke bijeenkomst duurt van 14:30 tot 21:00, inclusief een uur pauze. De exacte data zullen in het najaar van 2019 bekend worden gemaakt.

Bij opgave voor de opleiding is er de mogelijkheid om in de zomer deel te nemen aan de retraite in Portugal. Dit gaat om een 10 daags verblijf. Daarbij is er de mogelijkheid om op het retraiteterrein te verblijven (beperkt aantal plekken) en mee te doen met de dagorde en op dat moment aangeboden activiteiten. Zoals begeleidingsgesprekken, gebruik van de maaltijden, enzovoort. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons.

Opgave kan via het opgaveformulier dat je onderaan deze pagina vindt. Mocht je het per post willen opsturen dan kan dit naar Ingrid Brouwer, Apollolaan 130, 9665CW Oude Pekela.

De kosten zijn € 660,- op jaarbasis. Opgave voor het eerste jaar geeft geen verplichting tot opgave voor de andere jaren.

^Boven

Aanmelden


Opgave voor de opleiding Boeddhistisch hulpverlener, jaar 1

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je telefoonnummer (verplicht)

Betaling per jaarBetaling in termijnenPersoonlijke regeling

Vragen of opmerkingen