Wie zijn wij?

Wij zijn een aantal leden (Harmannes, Ingrid, Christina, Kitty en Tessel) van Sangha Abhirati, die zich, via stichting de Koolmees, ten doel hebben gesteld om andere mensen op boeddhistische wijze te steunen en te begeleiden op hun levenspad. Wij bieden de mogelijkheid tot het volgen van individuele sessies, (loop)meditatie, zitmeditatie en het bijwonen van lezingen en workshops. Daarbij bieden we handreikingen aan waarmee je zelf kunt oefenen om tot bloei te komen. Tenslotte weet jij het beste wat je nodig hebt.

Het boeddhisme heeft een schat aan ervaring en kennis over de werking van de menselijke psyche en intermenselijke relaties. In de afgelopen 2600 jaar is deze opgebouwde wijsheid steeds weer ervaren, beproefd en verder ontwikkeld. Binnen de traditie zijn geen dogma’s maar wijze lessen die je je eigen kunt maken door te ervaren. De boodschap van Boeddha Sakyamuni (boeddha Siddhartha Gautama) is nog steeds actueel. Centraal staat dat jij een goed mens bent en je kunt oefenen om vanuit je goedheid te leven. Hoe je dat doet kun je leren. Niet omdat je het goed moet doen, of omdat je bang bent om het fout te doen, maar omdat je dit (diep van binnen) wilt. Elk mens wil immers gelukkig zijn en ongeluk vermijden.

Even voorstellen:

Voorzitter Harmannes van Dijk, Uithuizen (1969)

Ik ben geboren in een klein arbeidersgezin te Roodeschool. Na MAVO en MTS werkte ik als fabrieksarbeider met een pragmatisch leven dat draaide om gezin en werk. Na in 2010 vast te zijn gelopen in persoonlijke problemen ben ik in contact gekomen met Bert Jonkers bij wie ik de opleiding transpersoonlijke therapie heb gevolgd. In de jaren daarop heeft dit zich ontwikkeld tot boeddhistische beoefening. Ik ben me sterk bewust van het geluk dat ik had om dit pad te hebben gevonden en hoeveel dit toevoegt aan mijn leven. Ik zet me in voor stichting de Koolmees om ook anderen de kans te geven de zingeving en verdieping te ervaren die het boeddhisme bied.

Secretaris en penningmeester: Ingrid Brouwer, Oude Pekela (1969)

Met name na een scheiding heb ik mogen ervaren hoe waardevol het is om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. Dat niemand “het” voor me kan doen, maar dat ik zelf geluk kan brengen en voelen. Niet dat me dat allemaal nu opeens “goed” af gaat, ik oefen en daardoor kan ik ontspannen. Van het boeddhisme leer ik hoe ik dit kan doen en dat ik niet alleen hoef te zijn. Ik ervaar hoe positief dit voor mij en mijn omgeving uitpakt, daarom zet ik me in om dit gedachtengoed voor anderen toegankelijk te maken. Zie www.miriase.nl

Bestuurslid: Tessel de Jong, Zuidbroek (1994)

Ik ben beeldend therapeut en werk vanuit de opvatting dat we niet alleen hoeven te zijn met onze moeilijkheden. Ik zet me in voor stichting de Koolmees om juist depressieve mensen, die zich snel alleen voelen met hun problemen, de mogelijkheid te geven weer in het leven te gaan staan en samen te zijn met hun medemens. Zie www.praktijktessel.com

Adviseur: Christina Kilburn, Appingedam (1963)

Na lang op zoek te zijn geweest naar het geluk buiten mijzelf, heb ik via het boeddhisme ervaren dat het geluk in jezelf zit. Ik weet nu dat niemand me gelukkig kan maken, ja misschien wel voor even, maar dat het werkelijke geluk ligt in het houden en accepteren van wie ik ben en het daaruit voortvloeiende gevend zijn aan anderen.

Door me bewust te zijn dat we als mens allemaal een boeddha-natuur hebben kan ik me ontspannen, lijd ik minder en is er veel meer levensvreugde en ruimte voor mijzelf en de ander gekomen. Wat ik leer en geleerd heb op het boeddhistische pad gun ik mijn medemens ook en wil ik heel graag doorgeven. Zie www.praktijkopwierde.nl

Adviseur: Kitty Wever, Peize (1957)

Mindful leven, met de juiste aandacht voor alles en iedereen, dat is hoe ik wil leven. Meditatie helpt me hierbij. Op boeddhistische wijze in het leven staan en weten dat ik niet alleen sta, dat ik dit kan delen met andere beoefenaars.  Maar ook gevend zijn. Mijn ervaringen delen met anderen.

Elke dag is er weer de mogelijkheid om opnieuw te beginnen, weer opnieuw te oriënteren. Wat wil ik? Wat is nu belangrijk? Deze vragen beantwoorden vanuit mijn hart. Dat maakt het leven zo waardevol.

Boeddhistisch leraar Bert Jonkers, Zuidbroek (1946)

Wij doen dit geïnspireerd door onze boeddhistische leraar Bert Jonkers (1946). Hij is opgeleid als boeddhistisch leraar, geschoold in de psychologie, theologie en de kunst en is sinds 1970 werkzaam als therapeut bij het CGL (centrum voor Gestalt- en Lichaamswerk) en later bij Brise Suave. Zie www.brisesuave.com

Sangha Abhirati; www.abhirati.nl

Een Sangha is een groep mensen met een zelfde doelstelling die elkaar steunen in het leven. Deze doelstelling is samen te vatten in de vraag: Hoe kan ik helpen mezelf en een ander tot bloei te brengen?